1259681064

Bunzl plc je rostoucí outsourcingová a distribuční skupina, zabývající se a distribucí spotřebního materiálu prostřednictvím svých 240 distribučních center ve 23 zemích čtyř kontinentů.

V roce 2012 dosáhla skupina obratu 5,3 miliardy britských liber (£) a patří do skupiny sta největších firem kótovaných na londýnské burze. Počet zaměstnanců na celém světě dosahuje cca 13 tisíc.

Více informací a zajímavostí o skupině Bunzl a též aktuální hospodářských výsledcích celé skupiny jsou publikovány na www.bunzl.com

Byznys model Bunzlu nabízí významné „benefity“ jak zákazníkům, tak i dodavatelům. Společnosti náležící do skupiny Bunzl nakupují výrobky v celém světě, pracují s dodavateli předních mezinárodních značek a i lokálními dodavateli, aby zajistili přístup zákazníkům k nejlepším a nejvhodnějším výrobkům, které odpovídají jejich potřebám.

Bunzl nabízí řešení zaměřená na zjednodušení vlastní interní administrativy zákazníků, uvolnění nadměrných finančních prostředků ze zásob, což v konečném důsledku vede ke zvýšení efektivity podnikání zákazníků a zlepšení jejich konkurenceschopnosti.

Strategií Bunzlu je nabídnout svým zákazník obchodní model one-stop-shop, tj. dodávat vše (mimo potraviny), co zákazník potřebuje – místo správy desítek dodavatelů můžete vše nakoupit na jednom místě = 1 objednávka = 1 dodávka = 1 faktura. Toto vede k úspoře času, nákladů a vyšší efektivitě.