e-shop image

E-shop

Možnost objednávat zboží přes e- shop nabízíme pouze našim stávajícím zákazníkům. Máte-li zájem o využívání e-shopu, kontaktujte svého obchodního zástupce. Po registraci Vám zpřístupníme e-shop v plném rozsahu včetně cen.

1259680824

Logistika a skladování

Výše limitu minimální objednávky a dopravné
S platností od 1.3.2016 se mění výše minimální hodnoty objednávky a dopravné. Podrobné informace  pro ČR naleznete zde pro SK naleznete zde

materials

Informace o materiálech

Možná Vám informace o tom, z jakého materiálu je vámi používaný produkt vyroben, nepřipadá až tak podstatná.

Vhodná volba materiálů je ale klíčová pro způsob optimálního použití konkrétního obalu. Pouze obaly z určitých druhů materiálů jsou vhodné a bezpečné pro specifické druhy potravin.

1259680851

Vývoj a potisk obalů

Individuální potisky
Potisk obalů a jednorázového nádobí je jedinečným řešením, jak podpořit Vaší obchodní značku a tímto odlišit Váš podnik od konkurence.

legislation

Právní předpisy o obalech

Základním právním předpisem upravujícím nakládání s obaly a s odpady z obalů je Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Zákon například definuje, co je obal, kdo uvádí obal na trh a jaké jsou základní podmínky nakládání s obaly a odpady z obalů.

declaration

Atesty a prohlášení o shodě

V roce 2004 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1935/2004/ ES, které upravuje oblast předmětů určených pro styk s potravinami. Dodavatel obalových prostředků (materiálů a předmětů) určených pro styk s potravinami je povinen vystavit písemné „Prohlášení o shodě“ dle článku 16 nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.